تولــــــدت مبــــارک
                                                       
          
بدووووووووووادامه مطلب بترکونیمــ

ادامہ مطلب
شنبه هفدهم فروردین 1392 20:32 ArEzoo❤‿❤


سلااااااااااااااااااااااااااااااام به دوستای نازونازنین...ببخشید بابت دیر کردو نبودم


میدونین این دو روز چه اتفاقی افتاده 

دیروز تفلده من بود...

امروز تفلده مونا هست دوست جونیم هست      


              

مونا جونم لپتو بیار جلو

امیدوارم120ساله شی...

درکناره خانواده صمیمیی و پرمحبتت سلامت باشی...

یه جشن کوچولویی به مناسبت تولده خودمومونایی داریم بدویینبیااین جشنمون

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ بدووین  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


تولدمونه....

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ دست دست دست دست _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


http://www.uploadtak.com/images/b5512_clap2.gif
شله شله شله...

محکم تر

مونایی نوبته تو اول بری وسط...

دست دستhttp://www.uploadtak.com/images/c2644_clap.gif

حالا مونایی:

http://www.uploadtak.com/images/k5223_0047sq.gif

آفرین مونایی خودمون

مونا جونم تولدت مبارک

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ آهان حالا قراره برامون این  آقا دجی بخونه _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


حالا نوبته کادوهای مونایی هست


عکس عکس مونایی وسط وایسا:

بروبچ بریزید دوره مونایی رو بگیرید


آهان خوفه!

1

2

3

حالا نوبته کیک هست


بفرمایین

واما ترتیب کسانی که دیروز تولدم تبریک گفتن:

اول از همه 1ماه پیش عشقم بود

با  این وبلاگ که کلی توش برام زحمت کشیده:

تفلد

و نفره دوم  فرشته بودروز15.31392

ونفره سوم مونا جون بود...

که تو اموزشگاه بودیم تبریک گفت و شرمندم کردوبه مناسبت تولدم ناهاراون روز رو همه بروبچ رودعوت کرد

و دیروز هم این ویبلاگ رو به مناسبت تولدم درست کرد

www.banooye-khial.blogfa.com

و از روز25ام که تولدم بود مامان از صبح راس ساعت:متولدشدنم تبریک گفت یعنی ساعت:9صبح...

بعدشم بابایی

بعدشم دانیال داداشه خوبم....


وبعد به ترتیب پیام هایی که فرستاده شدبرام

(صرفا جهت ثبت)

عمه زری:پیشاپیش تولدت مبارک ایشائ الله سال دیگه دانشجوی پزشکی باشی عمه جون وبگم خانوم دکتر تولدتون مبارک..

نسترن:تفلدت مبارک گلم ایشائ الله120ساله بشی خلم


نسرین:ای جونم گوگولی رو ببین آقا بگو

تولدت مبارک جونم...


خاله شیرین:خاله جونم تولدت مبارک

این پیام رو دادم شبم میام میبنمت...

امیدوارم ساله دیگه خانوم دکتر باشی وبگم خانومیی تولدتون مبارک...


خاله بهار:سلام خاله جون

تولدت مبارک...

شب میام میبینمت


خاله ناهید:سلام دوردونه خاله

فداتشم تولدت مبارک

این فاصله هارو خدا بر داره راحت میشیم

دلم امشب خونتون هست...

:-(خاله جونم سلاه خواهراموبرسون وهمشون رو به جای من ببوس منم به اونا سفارش کردم توروبه جای من ببوسن...


مونا:بانو

بانو....

.

.

.

آهای بانو..!

این همه راه را باپاهایه برهنه تا کجا دویده ای؟!که ای همه گل جوانه زده است...

موسیقی آغاز بودنت مبارک...


شکوفه:وااااااااااااای آرزوتولدت مبارک فداتشم...


مطهره:تولدت مبارک عشقم


مهنا:جونم تولدت مبارک جیگرم 120ساله شی...


بهاره:ایشائ الله تو هجده سالگی همیشه خنده مهمون لبات باشه و از همه مهم تره رشته ایی که دوست داری قبول بشی

طاهره:هرسال(همچین روزی)هزاران شهاب به سمت زمین هجوم میاوردن از خودم میپرسم چه اتفاقی افتاده که اسمونیامیخوان خودشونو به  زمین بروسنن؟امسال فهمیدم اونا به پیشوازحضورمسافری میان که زمینوباگامهای مهربونش نوازش کردتا سفرشوازخودش به خداشروع کنه.تولدتمبارک عزییییییییییزم


فرشته:زیباترین صدای قلبم پیشه قلب توست چه...


یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 11:4 ArEzoo❤‿❤دلم برات تنگ شده ... خیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

اونقده که اگه پیشم بودی محکمه محکمه محکمه محکم

بغلت میکردم و سرمو میذاشتم رو شونه هات

و اصلا ازت جدا نمیشدم تا روزهایی رو که

بی تو تنها بودنمو حس کنی...

سیاوش :

من هیچ وقت بی تو نمی شم قربونت


شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 10:52 ArEzoo❤‿❤
توجـــه کــردی چقـــدر

 یــه لبخنـــد زدن راحـــت تــــــره

تــا بخــوای بــه همــه توضیــح بــدی 

که چــرا حالـــت خــوب نیســتــــــ ...!

500x332px , 148KB , 54195715167013....jpg

شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 10:48 ArEzoo❤‿❤


                 از 3 نفر هرگز متنفر نباش :

                فروردینی ها ، مهری‌ ها ، اسفندی ها

               چـون بهتـرین ها هستند...

                            ❤

                 سه نفر را هرگز نرنجون :
                اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها                چـون صادق هستند...

                          ❤

                 سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
                 شهریوری‌ ها ، آذری‌ ها ، آبانی ها                 چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...

                             

                  سه نفر رو هرگز از دستـــ نده :
                  مردادی ها ، خردادی ها ، بهمنی ها                   چـون دوستـــ واقعی هستند....


ادامہ مطلب
سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 21:50 ArEzoo❤‿❤


سلام به همه ی دوستای خوبم


امیدوارم هرجاهسیتن خوبوخوشو و از همه مهم تر سلامت باشید


من یه چند روزی هست حالم خوب نبوده و نبودم  اما خدای بالاسرمون شاهده که من چه قدر سیاوش و دوست دارموباتمامه دنیام عوضش نمیکنم


بچه ها همین جابهتون اطلاع میدم تمام مشکلاتی که پیش اومد مقصر اصلی  100% من بود و تمام حق باسیاوش بوده.... هرچند که من فداش شم الهی میگه من حقو میخوام برا چی؟

دوستان مجازی و چه آشنای من و چه دوستان دبیرستان من....به اطلاع همتون میرسونم....من اینجا اعلام میکنم مقصر اصلی من بودم چون:من واقعا سیاوش رو با اخلاقای بچه گونه ام اذیتش کردم

من ازش عذر میخوام بابت رفتارهای اشتباهم بچه ها من واقعا اذیت میکردمااااااااااااااااااااا

امامیخوام همین جا قول بدم دیگه اذیتش نمیکنم و دخالت دوستام در وبلاگ هام

1.اولا شکوفه خانوم فکر میکردم مورده اعتمادم هست

2.دوما هرکسی که به سیاوش چیزی گفته خیلی محترمانه و رسمی از سیاوشم.عمرم.جونم.زندگیم عذر خواهی میکنه

3.سوما هرچی دلتون خواست به من بگید چون واقعا سیاوشو اذیتت کردم....:-((((((

4.چهارما سیاوشم دوست دارم

5.پنجما من به همه ی عاشق معشوقای عزیز و اقعی عرض میکنم:نزارین مثله من که انقدر عشقم بهش واقعی بود که حتی موقع خدافظی از حال رفتم....وحدود18ساعت بیهوش بودم سره یه سری موضوع بیخودهمدیگه رو از دست بدین....آدرس اون وبلاگم هست:www.zendegimeh.blogfa.com


یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392 0:49 ArEzoo❤‿❤


سلام

من سیاوشم

نمیدونم بگم یک یا یک سری از دوستای آرزو، به هر حال...

دوستی که واقعا...

رمز وب دستش بود، البته صد در صدر مورد اطمینان آرزو بود که رمزو داشت

اما...

اره، شاید یه جور سوء استفاده

واقعا تاسف آوره

داستان کما و چمیدونم هر چیزی مثل این تنها، دروغی بیش نبود

چند دقیقه پیش هم با ارزو صحبت کردم، حالش خوب و تمام اون داستانارو تکذیب کرد

تازه رفیق...ش میخواست وب هم پاک کنه که خوشبختانه به موقع جلوشو گرفتم

این همه آرزو برای تولد من زحمت کشید اما اونا متاسفانه...

چه میشه گفت...

یه دنیا هم ازتون ممنونم بابت تبریکاتون خییییییییلی خیییییییلی ممنونم

فوق العاده بود

روز خوش

سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 23:18 ArEzoo❤‿❤ تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


سیاوش جان

دوم اردیبهشت ماه ، روز تولدت مبارکتولدت مبارک
روز تولدت شد و نیستم اما کنار تو

کاشکی می شد که جونمو هدیه بدم برای تو

درسته ما نمیتونیم این روز و پیش هم باشیم

بیا بهش تو رویامون رنگ حقیقت بپاشیم

میخوام برات تو رویاهام جشن تولد بگیرم

از لحظه لحظه های جشن تو خیالم عکس بگیرم

من باشم و تو باشی و فرشته های آسمون

چراغونی جشنمون، ستاره های کهکشون

به جای شمع میخوام برات غمهات و آتیش بزنم

هر چی غم و غصه داری یک شبه آتیش بزنم

تو غمهات و فوت بکنی منم ستاره بیارم

اشک چشاتو پاک کنم نور ستاره بکارم

کهکشونو ستاره هاش دریاو موج و ماهیاش

بیابونا و برکه هاش بارون و قطره قطره هاش

با هفت تا آسمون پر از گلای یاس ومیخک

بال فرشته ها و عشق و اشتیاق و پولک

عاشقتو یه قلب بی قرار و کوچک

فقط می خوان بهت بگن :

تولدت مبارک
مهمونای عزیز از خودتون پذیرائی کنید
بفرمائید میوهسیاوش عزیز
بیا شمع ها رو فوت کن
مبارکه مبارک

نایت اسکین


بچه ها
 کادوهای آقا سیاوش گل وگلاب رو بهشون تقدیم کنید


شنبه سی و یکم فروردین 1392 17:32 ArEzoo❤‿❤
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

سیاوش جان (  my love  )


  دو اردیبهشت ماه ، سالروز تولدت مبارک

هجدهمین

بهار چشم گشودنت را به این دنیا جشن میگیریم
 شکلکهای جالب آروین شکلکهای جالب آروین


تولدت مبارک سیاوش جان

 شکلکهای جالب آروین


مهمونای عزیز از خودتون پذیرائی کنید
بفرمائید میوه
 شکلکهای جالب آروینسیاوشم
بیا شمع ها رو فوت کن
مبارکه مبارک

نایت اسکین

بچه ها
 کادوهای سیاوشم  را  تقدیم کنید


 شکلکهای جالب آروین
 شکلکهای جالب آروین

 شکلکهای جالب آروین


ادامہ مطلب
شنبه سی و یکم فروردین 1392 17:20 ArEzoo❤‿❤فردا سیاوشم تولدشه یعنی امشب شب تولدشههههههههههههه:-*


تولد ! تولد! تولدت مبارک!هو هو هو


حالا کیکو می یاریم!                            


فوتتتتتتتتتتتتت

   

حالا دست دست!

                                             
      

       حالا طبل می زنیم! بعد می رقصیم!

            میگیم و می خوریمو   می خندیم                                                                

  بد عکس میگیریمو هدایا را باز می کنیم!                                                                               

     بدشم نخود نخود هر که رود خانه ی خود!                           

شنبه سی و یکم فروردین 1392 17:11 ArEzoo❤‿❤